sobota, 23 czerwca 2012

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 975

NOWA KARTA DEMOKKRACJI
 NAPRUTY RELIGIĄ KOGUT ZAPIAŁ, 
 A RZECZPOSPOLITA PARAFIALNA 
 WYROKK WYSRAŁA 
|||||
|||
|
P!S JEJ MORDĘ LIZAŁ
                                                                      
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament 
Apokalipsa św. Jana, rozdz. 1, ww. 10...
Doznałem zachwycenia w dzień Pański
i posłyszałem za sobą potężny głos
jak gdyby trąby mówiącej:
«Co widzisz, napisz w księdze
i poślij siedmiu Kościołom:
do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, 

Sardów, Filadelfii i Laodycei».
I obróciłem się, 

by widzieć, 
co za głos do mnie mówił;
a obróciwszy się, 

ujrzałem siedem złotych świeczników
... 
WTF?
***
Czytałem Apokalipsę św. Jana jakieś pięćdziesiąt czy sześćdziesiąt lat temu i uznałem ją wówczas za zwykłe bredzenie maniaka, które nie jest warte wyjaśniania, ani zdolne wyjaśniać w większym stopniu niż nasze niespójne sny... coś, co nie ma sensu, nie pozostawia miejsca na wyjaśnienia.
Thomas Jefferson

NIC DODAĆ, 
NIC UJĄĆ
 
                                                                                      

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz