wtorek, 20 marca 2012

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 847

 BÓG - ROZUMU WRÓG 
|||||
|||
|
 Nowy Testament 
1 List św. Pawła do Koryntian, rozdz. 1, w. 19

 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
Napisane jest bowiem: Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę.
---
 PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA 
Napisano bowiem: ,,Sprawię, że zginie mądrość mędrców, i odtrącę inteligencję intelektualistów". 
***
Rzeczywiście mądrość, inteligencja (,,przebiegłość") nigdy nie były, nie są i nie będą cenione przez zinstytucjonalizowaną religię katolicką, bo jej zwyczajnie zagrażają. W przeszłości wielu posiadaczy tych cech Kkorporacja bezlitośnie prześladowała i tępiła - przez katowanie w lochach, palenie na stosie czy jeszcze inaczej. Dzisiaj sprawa kończy się na maniakalnym określaniu ich mianem wojujących ateistów; lewacko-liberalno-wegetariańskich wrogów Boga, Kościoła i narodu (w tej kolejności). Szczególnie wtedy, gdy ci ,,wrogowie" próbują: 1) odebrać pasożytniczemu klerowi - tym apostołom ciemnoty i zabobonu - niczym niezasłużone przywileje; 2) zaprzestać dofinansowywania instytucji kościelnych z budżetu państwa czy 3) wyprowadzić religię ze szkół państwowych do kruchty, gdzie jej miejsce.

 NUDA VERITAS 

A wy PAN-owie 
musicie się czuć cośkolwiek niepewnie...

Bez wątpienia pamiętacie, 
że ten Pan nie żartuje. Nigdy!

                                                                                            

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz