sobota, 3 marca 2012

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 820

 ROZMYŚLANIA WIELKOPOSTNE 

W konsekwencji teorie ewolucji, będąc w zgodzie z filozofiami inspirującymi je, uważające umysł za zjawisko, które pojawiło się pod wpływem sił żywej materii albo zaledwie jako zewnętrzny fenomen właściwy tej materii, są rozbieżne z prawdą o człowieku. Nie są też w stanie uzasadnić godności osoby. 
bł. Jan Paweł II
***
Prawie święty LOLek ma rację. Wiadomo przecież, że tylko nieskończenie dobry i miłosierny Bóg Ojciec, Pan Nieba i Ziemi, Stwórca wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, poprzez Swoje Słowo objawia całą prawdę o człowieku. I tylko On jest w stanie godność osoby uzasadnić. 
Jak niżej:
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
Ks. Kapłańska, rozdz. 21, ww. 17-20
«Tak mów do Aarona: 
Ktokolwiek z potomków twoich 
według ich przyszłych pokoleń
będzie miał jakąś skazę, 
nie będzie mógł się zbliżyć,
 aby ofiarować 
pokarm swego Boga.
Żaden człowiek,
który ma skazę,
 nie może się zbliżać -
ani niewidomy,
 ani chromy,
ani mający
zniekształconą twarz,
 ani kaleka,
 ani ten, który ma 
złamaną nogę
albo rękę,
 ani garbaty,
 ani niedorozwinięty,
ani ten, kto ma
 bielmo na oku,
 ani chory na świerzb,
 ani okryty liszajami,
 ani ten, kto ma 
zgniecione jądra.

Zwłaszcza ten ostatni,
bo Pan z tych rzeczy nie robi jaj.
A czy PAN bada jądra 
każdego członka
poniższego ciała?

                                                                                       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz