niedziela, 19 lutego 2012

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 798

Doznania religijne są podobne do tych, jakie wywołują narkotyki, alkohol, choroby psychiczne i brak snu: nie podają jednej spójnej wersji, a nie ma wiarygodnej teorii wyjaśniającej rozbieżności między nimi.
Michael Martin

                                                                                       

1 komentarz: