sobota, 18 lutego 2012

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 796

 ŚWIĘTEMU NERWY PUŚCIŁY 

 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
Nowy Testament
1 List św. Pawła do Koryntian, rozdz. 5, w.1
|||||
|||
|
Słyszy się powszechnie
 o rozpuście między wami, 
i to o takiej rozpuście, 
jaka się nie zdarza
nawet wśród pogan; 
mianowicie, 
że ktoś żyje 

żoną swego ojca.
***
Jak widać pierwsi ,,prawdziwi" wyznawcy Jezusa Supermana Chrystusa interpretowali wiarę tak, że w kwestiach cielesnych nie mieli hamulców (podobnie zresztą jak dzisiejsi, ale byli w tym rozpasaniu mniej zakłamani). Ciekawe tylko, skąd ci barbarzyńscy poganie czerpali wtedy (i czerpią dziś) swoją przyzwoitość (moralność). Hmm... być może obserwowali/obserwują wierzących i ,,praktykujących" Kkatolickich bliźnich i postępują dokładnie na odwrót?
 
                                                                                                 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz