poniedziałek, 19 grudnia 2011

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 676

 CUDA - PASZA 
 DLA 
 KOŚCIELNEJ TRZODY 
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament 
Ew. wg św. Mateusza, rozdz. 14, ww. 17-21
Odpowiedzieli Mu [Jezusowi]: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: Przynieście Mi je tutaj! Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
Gdyby tylko magik Jezus 
umiał rozmnażać szare komórki!

                                                                                      

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz