sobota, 10 września 2011

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 427

Ich celem i obiektem ich zainteresowania jest pogrążenie ludzkości w ignorancji, uczynienie z niej fanatyków, hipokrytów; dziczy, która nienawidzi wszystkich sekt oprócz swojej własnej (ortodoksyjnej), a ma oczy zamknięte na prawdę, serce nieczułe na udrękę bliźnich i za pieniądze kupuje niebo.
Anne Newport Royall
(,,Misjonarze", Czarna księga, tom III)

                                                                                      

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz