wtorek, 6 września 2011

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 411

Zatem jeśli ziemska władza błądzi, powinna osądzać władza duchowa ... ale jeśli zwierzchnia władza duchowa błądzi, osądzać powinien tylko Bóg, a nie człowiek ... Zatem deklarujemy, stwierdzamy, określamy i ogłaszamy, że całkowicie niezbędnym dla zbawienia każdego stworzenia ludzkiego jest podleganie władzy papieża w Rzymie.
Bonifacy VIII
(w bulli Unam Sanctam z r. 1302)
***
Po śmierci Bonifacego VIII ukuto popularne powiedzenie - Przyszedł jak lis, rządził jak lew, zdechł jak pies. - używane też w odniesieniu do kilku innych papieży (np. Leona X). Dante postać Bonifacego jako ,,księcia nowożytnych faryzeuszy" umieścił w jednym z kręgów piekła  swojej Boskiej Komedii. I kto by pomyślał - Ojciec Święty w piekle!
                                                                                        

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz