poniedziałek, 5 września 2011

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 409

 ECH, GDYBY BISKUP 
 MIAŁ TYLE LASEK...  
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA   
 Stary Testament 
1 Ks. Królewska, rozdz. 11, ww. 1-3
Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie: córkę faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: «Nie łączcie się z nimi, i one niech nie łączą się z wami, bo na pewno zwrócą wasze serce ku swoim bogom». Jednak Salomon z miłości złączył się z nimi, tak że miał siedemset żon-księżniczek i trzysta żon drugorzędnych. Jego żony uwiodły więc jego serce.
                                                                                      

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz