środa, 3 sierpnia 2011

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 302

Bezkrytyczność i łatwowierność są uważane za wartości niepożądane w każdej dziedzinie ludzkiego życia - oprócz religii. .... Dlaczego jesteśmy chwaleni przez świątobliwych mężów za wyrzekanie się naszego ,,boskiego daru" rozumu gdy przestępujemy ich mentalne progi? .... Uderza mnie, że ateizm moralnie, a także intelektualnie stoi powyżej religii. Ponieważ oczywiście jest nie do pomyślenia, żeby wszystkie religie mogły mieć słuszność, najbardziej rozsądnym wnioskiem jest, że wszystkie się mylą. Czy to pozbawia nas nadziei? Ani trochę. Ateizm i związane z nim przekonanie, że mamy do przeżycia tylko jedno życie jest jedyną pewną drogą do uznania istot takich jak my za braci i siostry.... Nawet kompromisowy agnostycyzm jest lepszy od wiary, bo minimalizuje totalitarne zapędy, bezmyślne oddawanie czci absolutowi i wyrzekanie się rozumu.  
Christopher Hitchens

                                                                                 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz