niedziela, 15 maja 2011

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 80

 WIELKA PRZYSŁUGA 
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament 
1 List św. Pawła do Tesaloniczan, rozdz. 2, ww. 15-16
Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich; tak dopełniają zawsze miary swych grzechów. Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży.
....
................
 ...
...
..........
...............
....................
..........................
................................
.........................................
..................................................
.........................................................
..................................................................
...........................................................................
 ...................................................................................
.........................................................................................
 
Uważam, że postępuję w zgodzie z wolą Najwyższego Stwórcy: poprzez obronę siebie przed Żydem walczę o dzieło Pana...
Adolf Hitler, Mein Kampf
 
 
 
 (Pierwszy z prawej Joseph Goebbels)
***
Żydzi przywiezieni do Auschwitz 
na finał ,,wielkiej przysługi".

                                                                                   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz